Lothar, I, kejsare, 795-855
namn
Lothar
Ordningstal
I
Titel eller övrig beteckning
kejsare
Födelsetid och/eller dödstid
795-855
variant
Lotario, I, Emperor, 795-855
Lothair, I, Emperor, 795-855
Lothaire, I, empereur d'Occident, 795-855
Lotharius, I, Emperor, 795-855
beskrivning
Lydkung av Bayern 814-817, romersk kejsare från 817 och kung av Italien 818-844.
Nationalitet/verksamhetsland
Ladda ner
Andra tjänster