Korsvirkeshus • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Korsvirkeshus
ingår i system
Del av termsamling
nära match
728.37 • 23/swe
Half-timbered houses • lcsh
bredare match
Icd • kssb
Ladda ner
Andra tjänster