Fontänskiss
Elektronisk
instans av
Medverkan och funktion
Dahlbergh • Erik • 1625-1703 • Medarbetare (Ospecificerad)
språk
har del
{Unnamed}
Reproduktion av
instans av
Svenska
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 17uu
[16--]
omfång
1 teckning
Mått
14 x 10 cm
Övriga fysiska detaljer
blyerts, s/v
Medieterm
Bild
har titel
Fontänskiss
anmärkning
Baksida till KoB Dahlb. Handt. 8: 31 b
Monterad på samma ark som KoB Dahlb. Handt. 8: 31 a
Okänd upphovsman
Titel konstruerad av katalogisatör
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
färginnehåll
Annat bärarformat
Fontänskiss
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
Identifikator
Identifikator KoB Dahlb. Handt. 8:31bv • KB-signum
Identifikator suecia-18097659-6581b985-2d71-4caf-b474-ca3f93715342
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 17uu
[16--]
produktion
Digitalt faksimil • Stockholm • Kungliga biblioteket • 2015
omfång
1 teckning
Mått
14 x 10 cm
Övriga fysiska detaljer
blyerts, s/v
bärande material
Medieterm
Elektronisk resurs
tillhörande media
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:suecia-18097659
https://data.kb.se/dark-17755064/18097659,1.tif
har titel
Fontänskiss
Relaterad beskrivning eller innehåll
https://suecia.kb.se/F/?func=direct&doc_number=004097923&local_base=sah
https://weburn.kb.se/suecia/bild/59/18097659.jpg
anmärkning
Baksida till KoB Dahlb. Handt. 8: 31 b
Monterad på samma ark som KoB Dahlb. Handt. 8: 31 a
Okänd upphovsman
Titel konstruerad av katalogisatör
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
färginnehåll
Annat bärarformat
Fontänskiss
Fontänskiss
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
Ladda ner