Eriksberg • plan över anläggningen
Elektronisk
instans av
Medverkan och funktion
Dahlbergh • Erik • 1625-1703 • Konstnär
ämne
Ericsbergs slott
Sverige--Södermanland--Ericsberg • sao
Reproduktion av
instans av
Icke-språkligt medium • Dahlbergh, Erik, 1625-1703
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 16uu • [16--]
omfång
1 teckning
Mått
16 x 45 cm
Övriga fysiska detaljer
penna, s/v
Medieterm
Bild
relaterad till
Erichsbergh
anmärkning
Baksida till KoB Dahlb. Handt. 6: 31 av
Bladet monterat upp och ned
Dahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 196
Monterad bild sammanfogad av två segment
Monterad på samma ark som KoB Dahlb. Handt. 6: 31 b
Titael konstruerad av katalogisatör
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
har titel
Eriksberg • plan över anläggningen
färginnehåll
Annat bärarformat
Eriksberg
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
Identifikator
Identifikator KoB Dahlb. Handt. 6:31a • KB-signum
Identifikator suecia-18036159-0392526d-5d29-420c-ba1e-79bb164f6c7f
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 16uu • [16--]
produktion
Digitalt faksimil • Stockholm • Kungliga biblioteket • 2015
omfång
1 teckning
Mått
16 x 45 cm
Övriga fysiska detaljer
penna, s/v
bärande material
Medieterm
Elektronisk resurs
tillhörande media
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:suecia-18036159
https://data.kb.se/dark-17756258/18036159,1.tif
relaterad till
Erichsbergh
Relaterad beskrivning eller innehåll
https://data.riksarkivet.se/tora/12387
https://suecia.kb.se/F/?func=direct&doc_number=004095840&local_base=sah
https://weburn.kb.se/suecia/bild/59/18036159.jpg
anmärkning
Baksida till KoB Dahlb. Handt. 6: 31 av
Bladet monterat upp och ned
Dahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 196
Monterad bild sammanfogad av två segment
Monterad på samma ark som KoB Dahlb. Handt. 6: 31 b
Titael konstruerad av katalogisatör
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
har titel
Eriksberg • plan över anläggningen
färginnehåll
Annat bärarformat
Eriksberg
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
Ladda ner