Ållonöö wed Bråwijken : H: Gustaff Kurks
instans av Verk
Medverkan och funktion
Dahlbergh Erik 1625-1703 • Medarbetare (Ospecificerad)
språk
ämne
Sverige--Östergötland--Vikbolandet • sao
Ållonö slott
utgivningssätt
Monografisk resurs
har titel
Ållonöö wed Bråwijken • : H: Gustaff Kurks
utgivning
[16--]
Huvudsakligt tillgängliggörande
Sverige • 16uu • marc:QuestionableDate
omfång
1 teckning
Mått
48 x 89 cm
Övriga fysiska detaljer
penna och krita
Medieterm
Bild
relaterad till
Ållonöö septentrionem versum : Ållonöö versus orientem
anmärkning
Monterad bild sammanfogad av flera segment
Okänd konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 201
Teckningen utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
färginnehåll
Annat bärarformat
Ållonöö wed Bråwijken
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
{Unnamed}
{Unnamed}
Ladda ner
Andra tjänster