Namntolkning i runinskrifter
Instans
instans av
Medverkan och funktion
Westlund • Börje • 1939-
språk
anmärkning
Summary: On the interpretation of names in runic inscriptions
sammanfattning av innehåll
{Unnamed}
utgivningssätt
Del av sammansatt resurs
utgivning
Sverige • 1980
relaterad till
Runsvenska namnstudier : [Studies of names in runic Swedish]
del
1980(68), s. [128]-140
har titel
Namntolkning i runinskrifter
är del av
Namn och bygd
Ladda ner