Starka och svaga kvinnonamn i fornsvenskan
Instans
instans av
Medverkan och funktion
Otterbjörk • Roland • 1925-1984
språk
anmärkning
Summary: Strongly and weakly inflected women's names in old Swedish
sammanfattning av innehåll
{Unnamed}
utgivningssätt
Del av sammansatt resurs
utgivning
Sverige • 1983
relaterad till
Kvinnonamnens böjning i fornsvenskan
del
1983(71), s. [101]-114
har titel
Starka och svaga kvinnonamn i fornsvenskan
är del av
Namn och bygd
Ladda ner