Ljudinspelningar från Brittiska östafrika (Kenya) 1911
Dataset
har titel
Ljudinspelningar från Brittiska östafrika (Kenya) 1911
beskrivning
Etnografiska inspelningar gjorda 1911 av Gerhard Lindblom i Brittiska Ostafrika (idag Kenya)
Ladda ner
Andra tjänster