United Nations Environment Programme
namn
United Nations Environment Programme
variant
FN:s miljöprogram
UNEP
United Nations. Environment Programme
beskrivning
FN:s miljöprogram, bildat 1972 efter FN:s miljökonferens i Stockholm. UNEP har uppgiften att leda och samordna FN:s miljöarbete. Organisationen har sitt säte i Nairobi, Kenya
Ladda ner
Andra tjänster