255877 (Norges innskrifter med de yngre runer)

Andra vyer för samma resurs:

Visa som: