URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Kubbhus
ingår i system
Del av termsamling
nära match
690.837 • 23/swe
728.37 • 23/swe
Log-end-houses • lcsh
variant
Kubbstugor
Vedhus
Ladda ner
Andra tjänster