Kungl. Akademien för de fria konsterna
Organisation
namn
Kungl. Akademien för de fria konsterna
variant
Akademien för de fria konsterna
Kongl. Akademien för de fria konsterna
Kongl. Målare- och Bildhuggare-Academien
Kongl. Ritarakademien
Konstakademien
Kungliga akademien för de fria konsterna
beskrivning
Grundad 1735 som Kongl. Ritarakademien. Stadgar från 1773 med namnet Kongl. Målare- och Bildhuggare-Academien. Med nuvarande namn fr.o.m. 1810
Verksamhetens starttid
1735
Nationalitet/verksamhetsland
Ladda ner
Andra tjänster