Sverige. • Statistiska centralbyrån
är del av
Sverige.
Namn på underordnad enhet
Statistiska centralbyrån
variant
Bureau central de statistique de la Suède
Central Bureau of Statistics
Kongl. Statistiska Central-byrån
Kungl. Statistiska centralbyrån
National Central Bureau of Statistics
SCB
Statistics Sweden
Statistiska centralbyrån
Statystyka Šveciji
Suède. • Office national de la statistique
se även
http://sv.wikipedia.org/wiki/Statistiska_centralbyr%C3%A5n
beskrivning
Central förvaltningsmyndighet för den officiella statistiken och för annan statlig statistik, inrättad 1858.
Identifikator
ISNI 0000 0004 0512 2699
VIAF 139476453
Nationalitet/verksamhetsland
Innehållets tidsperiod
{Unnamed}
Ladda ner
Andra tjänster