Apollodoros från Atén • ca 180-ca 110 f.Kr.
namn
Apollodoros från Atén
Födelsetid och/eller dödstid
ca 180-ca 110 f.Kr.
variant
Apollodore d'Athenes • ca 180-ca 110 f.Kr.
Apollodore le Mythographe • ca 180-ca 110 f.Kr.
Apollodoro • ca 180-ca 110 f.Kr.
Apollodorus Atheniensis • ca 180-ca 110 f.Kr.
Apollodorus • of Athens • ca 180-ca 110 f.Kr.
Pseudo-Apollodoros • ca 180-ca 110 f.Kr.
beskrivning
Forngrekisk författare, grammatiker; skrev om historia och mytologi. Den honom tillskrivna "Mytologiskt bibliotek" har dock troligen tillkommit senare. Verksam i Alexandria och Pergamon.
Ladda ner
Andra tjänster