Kaserner • sao
Allmänt ämnesord
URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Kaserner
ingår i system
Del av termsamling
nära match
355.71 • 23/swe
725.18 • 23/swe
Barracks • lcsh
bredare match
Icdö • kssb
S.06 • kssb
anmärkning om användning
- militärväsen S.06, - arkitektur Icdö.
Ladda ner
Andra tjänster