Sundholm
Elektronisk
instans av
Medverkan och funktion
Dahlbergh • Erik • 1625-1703 • Medarbetare (Ospecificerad)
Möller • Hans Georg • ca 1670-ca 1730 • Konstnär
språk
ämne
Sundholmens slott
Sverige--Västergötland--Borås • sao
Reproduktion av
instans av
Svenska • Möller, Hans Georg, ca 1670-ca 1730
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 1698 • [1698]
omfång
1 teckning
Mått
14 x 35 cm
Övriga fysiska detaljer
penna och blyerts
Medieterm
Bild
anmärkning
Monterad på samma ark som KoB Dahlb. Handt. 9: 51 a-d, f
Möller konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 205
Teckningen utförd 1698 enligt Magnusson. S. 205
Teckningen utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
har titel
Sundholm
färginnehåll
Annat bärarformat
Sundholm
Identifikator
Identifikator KoB Dahlb. Handt. 9:51e • KB-signum
Identifikator suecia-18036365-51cda7f2-c658-432b-b720-5e74b34d04b2
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 1698 • [1698]
produktion
Digitalt faksimil • Stockholm • Kungliga biblioteket • 2015
omfång
1 teckning
Mått
14 x 35 cm
Övriga fysiska detaljer
penna och blyerts
bärande material
Medieterm
Elektronisk resurs
tillhörande media
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:suecia-18036365
https://data.kb.se/dark-17754942/18036365,1.tif
Relaterad beskrivning eller innehåll
https://data.riksarkivet.se/tora/12434
https://suecia.kb.se/F/?func=direct&doc_number=004096027&local_base=sah
https://weburn.kb.se/suecia/bild/65/18036365.jpg
anmärkning
Monterad på samma ark som KoB Dahlb. Handt. 9: 51 a-d, f
Möller konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 205
Teckningen utförd 1698 enligt Magnusson. S. 205
Teckningen utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
har titel
Sundholm
färginnehåll
Annat bärarformat
Sundholm
Ladda ner