Schlos Rosersberg Kegen Osten
Instans av stillbild
instans av
Medverkan och funktion
Dahlbergh • Erik • 1625-1703 • Konstnär
språk
ämne
Rosersbergs slott
Sverige--Uppland--Rosersberg • sao
utgivningssätt
Monografisk resurs
upphovsuppgift
E J Dahlbergh Ria
utgivning
Sverige • 1661
omfång
1 teckning
Mått
14 x 34 cm
Övriga fysiska detaljer
blyerts och lavering, s/v
Medieterm
Bild
relaterad till
Roosersberg Orientem versus : Rosersberg Occidentem versus
anmärkning
Dahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 192
Teckningen utförd 1661 enligt Magnusson. S. 192
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
har titel
Schlos Rosersberg Kegen Osten
färginnehåll
Annat bärarformat
Schlos Rosersberg Kegen Osten
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
{Unnamed}
{Unnamed}
Ladda ner