Taktila böcker • barngf
föredragen benämning
Taktila böcker
ingår i system
anmärkning om användning
Böcker för synskadade med bilder i olika material att känna på, även med blindskrift och storstil
Genreämnesord för barn- och ungdomslitteratur.
Ladda ner
Andra tjänster