237430 (Morte d'Arthur)

Andra vyer för samma resurs:

Visa som:

Verk

Morte d'Arthur

Samma sak som
Har titel
Medverkan och funktion
Variant
Del av termsamling
marc:hasBiographicalOrHistoricalData
  • Benämning Enl. The new Arthurain encyclopedia är Malorys egen titel: The whole book of king Arthur and of his noble knights of the Round table. Det var Caxton som av misstag tog sista bokens titel som verkets titel Morte d'Arthur
Metadata