187900 (Galton, Francis )

Andra vyer för samma resurs:

Visa som: