243819 (Sen, Amartya )

Andra vyer för samma resurs:

Visa som: