Prospect af Wardbergz slott som det är att ansij åth den sijdan som wender till staden
Elektronisk
instans av
Medverkan och funktion
Dahlbergh • Erik • 1625-1703 • Medarbetare (Ospecificerad)
språk
ämne
Sverige--Halland--Varberg • sao
Identifikator
Identifikator Uppsala UB, HS Palmskiöld 306, s. 695 • UUB-signum
Identifikator suecia-15408873-a7e74db8-f31a-4b03-a05d-e0dd8d9fde8f
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 16uu • [16--]
produktion
Digitaliserad version • Uppsala • Uppsala universitet • 2014
omfång
1 teckning
Mått
15 x 28 cm
Övriga fysiska detaljer
penna, akvarell
bärande material
Medieterm
Elektronisk resurs
tillhörande media
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:suecia-15408873
https://data.kb.se/dark-17755863/15408873,1.tif
relaterad till
Wardberg
Relaterad beskrivning eller innehåll
https://data.riksarkivet.se/tora/12444
https://suecia.kb.se/F/?func=direct&doc_number=003847770&local_base=sah
https://weburn.kb.se/suecia/bild/73/15408873.jpg
anmärkning
Originalversion tillhör Uppsala universitetsbibliotek. Ingår i handskriftsvolym Palmskiöld 306, s. 695
Teckningen utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh
har titel
Prospect af Wardbergz slott som det är att ansij åth den sijdan som wender till staden
färginnehåll
Ladda ner