Slottet från väster • detaljer
Instans av stillbild
instans av
Medverkan och funktion
Dahlbergh • Erik • 1625-1703 • Konstnär
ämne
Sverige--Stockholm--Gamla stan • sao
sammanfattning av innehåll
Flera överstrukna skisser till detaljer av slottsbilden
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 16uu • [16--]
omfång
1 teckning
Mått
33 x 43 cm
Övriga fysiska detaljer
blyerts, s/v
Medieterm
Bild
relaterad till
Arx Regia Holmensis qva Urbem Spectat |b das Konigl Schloss zu Stockholm kegen der Stadt anzusehen
har titel
Slottet från väster • detaljer
anmärkning
Baksida till KoB Dahlb. Handt. 1: 22
Dahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 183
Titel konstruerad av katalogisatör
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
färginnehåll
Annat bärarformat
Slottet från väster
Ladda ner