399997 (Peale, Charles Willson )

Andra vyer för samma resurs:

Visa som: