Möndahls Fall
Elektronisk
instans av
Medverkan och funktion
Bergh • Staffan Wolter • 1674?-1745 • Konstnär
Dahlbergh • Erik • 1625-1703 • Medarbetare (Ospecificerad)
språk
ämne
Sverige--Västergötland--Mölndal • sao
Reproduktion av
instans av
Svenska • Bergh, Staffan Wolter, 1674?-1745
utgivningssätt
Monografisk resurs
upphovsuppgift
S:W:B:
utgivning
Sverige • 1693
omfång
1 teckning
Mått
25 x 42 cm
Övriga fysiska detaljer
penna och akvarell
Medieterm
Bild
relaterad till
Möendahls fall
har titel
Möndahls Fall
anmärkning
Berg konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 206
Teckningen utförd 1693 enligt Magnusson. S. 206
Teckningen utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
färginnehåll
Annat bärarformat
Möndahls Fall.
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
Identifikator
Identifikator KoB N288b • KB-signum
Identifikator suecia-18036571-eabbcd0f-85ff-492d-aeb4-1fc3566fd80c
utgivningssätt
Monografisk resurs
upphovsuppgift
S:W:B:
utgivning
Sverige • 1693
produktion
Digitalt faksimil • Stockholm • Kungliga biblioteket • 2015
omfång
1 teckning
Mått
25 x 42 cm
Övriga fysiska detaljer
penna och akvarell
bärande material
Medieterm
Elektronisk resurs
tillhörande media
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:suecia-18036571
https://data.kb.se/dark-17754644/18036571,1.tif
relaterad till
Möendahls fall
har titel
Möndahls Fall
Relaterad beskrivning eller innehåll
https://suecia.kb.se/F/?func=direct&doc_number=004096194&local_base=sah
https://weburn.kb.se/suecia/bild/71/18036571.jpg
anmärkning
Berg konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 206
Teckningen utförd 1693 enligt Magnusson. S. 206
Teckningen utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
färginnehåll
Annat bärarformat
Möndahls Fall.
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
Ladda ner