föredragen benämning
Minareter
ingår i system
Del av termsamling
bredare
nära match
297.351 • 23/swe
726.2 • 23/swe
Minarets • lcsh
bredare match
Cmdd.03 • kssb
Icdc • kssb
anmärkning om användning
- islam Cmdd.03, - arkitektur Icdc.
Ladda ner
Andra tjänster