Geographisch delineation vthaf, den stoore nambnkundige slags och kamp baanen Bråvalla heedh vthij Smålandh, Cronebergs lähn och Ahlboo häradh belägen ..
Elektronisk
instans av
Medverkan och funktion
Ekebohm • Anders • 1600-talet • Kartograf
språk
ämne
Sverige--Småland--Allbo härad • sao
kartografiska data
{Kartografisk information without föredragen benämning}
{Kartografisk information without föredragen benämning}
{Kartografisk information without föredragen benämning}
sammanfattning av innehåll
Orienterad mot väster. - Schematisk topografi. - Kyrkor, byar och fornlämningar utsatta. - Förklaring till siffrorna på kartan (Notarium explicatio). - Kompassrosen, skalan och vissa namn överstrukna
Reproduktion av
instans av
Latin • Ekebohm, Anders, 1600-talet
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 1691 • [1691]
omfång
1 handritad karta i 2 segment
Mått
16 x 61 cm
Övriga fysiska detaljer
sepia, akvarell
bärande material
Medieterm
Kartografiskt material
genre/form
relaterad till
Topographica Delineatio Camporum Bravallensium in Smolandiæ Præfectura Cronebergensi territorio Alboensi, quod partem, facit verendiæ, ubi toto Septentrione celebratissima habita Sueonum Gothorumque prælia advrsus Hunos-Cimbros, Danos, Jutos, Frisones aliosque validos populos, quorum illic cæsorum etiam nunc plurima visuntur et Sepulcralia et alia monumenta
anmärkning
Fullständig titel: Geographisch delineation vthaf, den stoore nambnkundige slags och kamp baanen Bråvalla heedh vthij Smålandh, Cronebergs lähn och Ahlboo häradh belägen, som wthij dee gamble historier kallas Werendia, hwarest dee stoore och myket bloodige slagen emellan dee swänske och giöötar emot deras skräklige och mechtige fiender, hunner, cimbrer, jutar, frijser och andre nationer ähre förelupne, vthwijsandes ännu j denne daagh dee mångfaldige rudera, griffter och andre merkwerdige monumenta sielfwe orterne, hwarest ofwanebe:te slaagh ähre förelupne
Ritad av Anders Ekebohm år 1691 enligt: Magnusson, B., Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 206
Titel på ett separat blad och Notarium explicatio på två separata blad
har titel
Geographisch delineation vthaf, den stoore nambnkundige slags och kamp baanen Bråvalla heedh vthij Smålandh, Cronebergs lähn och Ahlboo häradh belägen ..
generation
färginnehåll
Annat bärarformat
Geographisch delineation vthaf, den stoore nambnkundige slags och kamp baanen Bråvalla heedh vthij Smålandh, Cronebergs lähn och Ahlboo häradh belägen ...
Identifikator
Identifikator KoB Dahlb. Handt. 11:28 • KB-signum
Identifikator suecia-18036510-412f4aa0-a4b0-41c3-818f-77c8dfde0d10
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 1691 • [1691]
produktion
Digitalt faksimil • Stockholm • Kungliga biblioteket • 2015
omfång
1 handritad karta i 2 segment
Mått
16 x 61 cm
Övriga fysiska detaljer
sepia, akvarell
bärande material
Medieterm
Elektronisk resurs
genre/form
tillhörande media
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:suecia-18036510
https://data.kb.se/dark-17755383/18036510,1.tif
relaterad till
Topographica Delineatio Camporum Bravallensium in Smolandiæ Præfectura Cronebergensi territorio Alboensi, quod partem, facit verendiæ, ubi toto Septentrione celebratissima habita Sueonum Gothorumque prælia advrsus Hunos-Cimbros, Danos, Jutos, Frisones aliosque validos populos, quorum illic cæsorum etiam nunc plurima visuntur et Sepulcralia et alia monumenta
Relaterad beskrivning eller innehåll
https://suecia.kb.se/F/?func=direct&doc_number=004096134&local_base=sah
https://weburn.kb.se/suecia/bild/10/18036510.jpg
anmärkning
Fullständig titel: Geographisch delineation vthaf, den stoore nambnkundige slags och kamp baanen Bråvalla heedh vthij Smålandh, Cronebergs lähn och Ahlboo häradh belägen, som wthij dee gamble historier kallas Werendia, hwarest dee stoore och myket bloodige slagen emellan dee swänske och giöötar emot deras skräklige och mechtige fiender, hunner, cimbrer, jutar, frijser och andre nationer ähre förelupne, vthwijsandes ännu j denne daagh dee mångfaldige rudera, griffter och andre merkwerdige monumenta sielfwe orterne, hwarest ofwanebe:te slaagh ähre förelupne
Ritad av Anders Ekebohm år 1691 enligt: Magnusson, B., Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 206
Titel på ett separat blad och Notarium explicatio på två separata blad
har titel
Geographisch delineation vthaf, den stoore nambnkundige slags och kamp baanen Bråvalla heedh vthij Smålandh, Cronebergs lähn och Ahlboo häradh belägen ..
generation
färginnehåll
Annat bärarformat
Geographisch delineation vthaf, den stoore nambnkundige slags och kamp baanen Bråvalla heedh vthij Smålandh, Cronebergs lähn och Ahlboo häradh belägen ...
Ladda ner