Wibÿholm kegen Mittag • Wibÿholm kegen Mitternacht
Elektronisk
instans av
Medverkan och funktion
Dahlbergh • Erik • 1625-1703 • Konstnär
språk
ämne
Sverige--Södermanland--Flen • sao
Vibyholm
har del
Wibÿholm kegen Mitternacht • Dahlbergh, Erik, 1625-1703
Reproduktion av
instans av
Svenska • Dahlbergh, Erik, 1625-1703
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 1662 • [1662?]
omfång
2 teckningar på 1 ark
Mått
31 x 41 cm
Övriga fysiska detaljer
blyerts och lavering, s/v
Medieterm
Bild
har titel
Wibÿholm kegen Mittag • Wibÿholm kegen Mitternacht
anmärkning
Bladet är indelat i fyra bildfält, varav de två vänstra är färdigtecknade och de två högra är lämnade tomma
Bladet är vikt. Bildytan mäter 31x 22 cm, i övrigt är bladet tomt.
Dahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 198
Teckningarna utförda omkring 1662 enligt Magnusson, s. 198
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
färginnehåll
Annat bärarformat
Wibÿholm kegen Mittag
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
Identifikator
Identifikator KoB Dahlb. Handt. 7:32 • KB-signum
Identifikator suecia-18036210-99c8a261-6ba8-4fcb-8981-81e868a73b04
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Sverige • 1662 • [1662?]
produktion
Digitalt faksimil • Stockholm • Kungliga biblioteket • 2015
omfång
2 teckningar på 1 ark
Mått
31 x 41 cm
Övriga fysiska detaljer
blyerts och lavering, s/v
bärande material
Medieterm
Elektronisk resurs
tillhörande media
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:suecia-18036210
https://data.kb.se/dark-17722402/18036210,1.tif
har titel
Wibÿholm kegen Mittag • Wibÿholm kegen Mitternacht
Relaterad beskrivning eller innehåll
https://data.riksarkivet.se/tora/12447
https://suecia.kb.se/F/?func=direct&doc_number=004095890&local_base=sah
https://weburn.kb.se/suecia/bild/10/18036210.jpg
anmärkning
Bladet är indelat i fyra bildfält, varav de två vänstra är färdigtecknade och de två högra är lämnade tomma
Bladet är vikt. Bildytan mäter 31x 22 cm, i övrigt är bladet tomt.
Dahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 198
Teckningarna utförda omkring 1662 enligt Magnusson, s. 198
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
färginnehåll
Annat bärarformat
Wibÿholm kegen Mittag
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
Ladda ner