Estlatum • landsnamnet på Frugården-stenen
Instans
instans av
Medverkan och funktion
Salberger • Evert • 1918-2008
språk
klassifikation
Fbr • kssb
Fc.032cbh • kssb
ämne
Ortnamn--historia--Sverige--Västergötland • sao
Runinskrifter--Sverige--Västergötland • sao
anmärkning
Summary: Estlatum : the name of a country found on the Frugården Stone
sammanfattning av innehåll
{Unnamed}
utgivningssätt
Del av sammansatt resurs
utgivning
Sverige • 1986
del
1986, s. [79]-85
har titel
Estlatum • landsnamnet på Frugården-stenen
är del av
Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift
Ladda ner