Candidat L.F.A. Wimmer: Om de oldnordiske Runeindskrifter • - Dr. E. Jessens Småting vedrörende Runeindskrifter...
Instans
instans av
Medverkan och funktion
Stephens • George • 1813-1895 • Författare
språk
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
Danmark • Kjöbenhavn • 1867
anmärkning
Ur: Aarböger for nordisk Oldk. og Hist. 1867
har titel
Candidat L.F.A. Wimmer: Om de oldnordiske Runeindskrifter • - Dr. E. Jessens Småting vedrörende Runeindskrifter...
Ladda ner