Sveriges runinskrifter • Bd 13, Västmanlands runinskrifter
Instans
instans av Verk
Medverkan och funktion
Jansson • Sven B. F. • 1906-1987 • Medarbetare (Ospecificerad)
Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien • Medarbetare (Ospecificerad)
språk
klassifikation
Fbr • kssb
ämne
Runinskrifter--(Samling)--Sverige • KBslagord
utgivningssätt
Monografisk resurs
upphovsuppgift
granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson
utgivning
Sverige • Stockholm • Almqvist & Wiksell international • 1964
omfång
94 s., 28 pl.-s.
Övriga fysiska detaljer
ill.
Relation
Västmanlands runinskrifter
har titel
Sveriges runinskrifter • Bd 13 • Västmanlands runinskrifter
supplement till
Sveriges runinskrifter
Annat bärarformat
Sveriges runinskrifter
Ladda ner