Fotografier på gelatinsilverpapper • gmgpc/swe
föredragen benämning
Fotografier på gelatinsilverpapper
nära match
Gelatin silver printing-out paper prints • gmgpc
variant
Provkopieringspapper
anmärkning om användning
Fotografier med gelatin som bindemedel och silver som det slutliga bildskapande materialet. Introducerades på 1880-talet. Marknadsförs fortfarande som provkopieringspapper.
Ladda ner
Andra tjänster