Archytas
namn
Archytas
variant
Archytas Tarentinus
Archytas från Tarent
Archytas of Tarentum
Pseudo-Archytas
beskrivning
BLex har 700: "grekisk matematiker, filosof och fältherre, verksam i Tarent omkr. 375 f.Kr. A., som tillhörde den pythagoreiska skolan, är känd som Platons vän." Enl. OxfClassD har bevarats fragment av hans matem. verk,. medan övriga "frs. cited as from him are late fabrications." Dessa går under namnet Pseudo-Archytas, bl a en 1972 utg. samling "Über die Kategorien : Texte zur griechischen Aristo- teles-Exegese", i basen. 900/2 = SvUB;. saknas i övr. sv.enc. Eng- elmann & APhil: 900/1; då normalt ensam om namnet, verkar han ej be- höva preciseras. - 891124/REG
Nationalitet/verksamhetsland
Ladda ner
Andra tjänster