Konsthögskolan
Organisation
namn
Konsthögskolan
variant
KKH
Konsthögskolan (Stockholm)
Kungl. Konsthögskolan
Kungliga Konsthögskolan
Königliche Kunsthochschule (Stockholm)
Mejan
Royal Institute of Art (Stockholm)
beskrivning
Avskiljdes från Konstakademin 1978 och blev egen högskola. "Mejan" är benämning på Konsthögskolan i Stockholm och även namn på utställningsgalleri i Konstakademiens fastighet. Namnet kommer av att överdirektören Gerhard Meyer skänkte huset vid Röda Bodarna till Konstakademien i ett gåvobrev 1775.
Nationalitet/verksamhetsland
marc:hasEstablishedHeadingLinkingEntryCorporateName
{Unnamed}
Ladda ner
Andra tjänster