Biblioteksinformation

Skolverket, Biblioteket (Skol)

Adress
Svetsarvägen 16
171 41, Solna
Besöksadress
Svetsarvägen 16
Telefon
08-52733200
E-post
biblioteket@skolverket.se
Övrigt
Biblioteket är inte öppet för allmänheten. Utlån
till låntagare utanför myndigheten sker endast
via fjärrlån. Lånetiden är 28 dagar. Böcker från
de två senaste åren samt tidskrifter lånas inte
ut. Titlar som ingår som kurslitteratur på
högskolor och universitet lånas inte ut.