Biblioteksinformation

Svenska filminstitutets bibliotek (Sfi)

Adress
Box 27126
102 52, Stockholm
Besöksadress
Borgvägen 1, 115 53 Stockholm
Telefon
08-665 1103
E-post
bibliotek@filminstitutet.se
Webbplats
http://www.filminstitutet.se/biblioteket
Katalog
http://www.filminstitutet.se/matine
Övrigt
Tillgänglighet
Huvudparten av vår samling kan
fjärrlånas.