Biblioteksinformation

NU-biblioteket (Nub)

Adress
Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Lärketorpsvägen
461 85, Trollhättan
Besöksadress
NÄL, Lärketorpsvägen / US, Fjällvägen 9
Telefon
010-4356940
E-post
biblioteket.nu@vgregion.se
Webbplats
http://www.nusjukvarden.se/nubiblioteket
Katalog
http://webbsok.mikromarc.se/Mikromarc3/Web/search.aspx?Unit=6465&db=nal&SC=FT&SW=*&LB=FT&IN=&SU=16977&
Övrigt
Dygnet runt för personal och studenter knutna till NU-sjukvården.
För direktleverens enl. överenskommelse.