Biblioteksinformation

Högskolan i Borås Högskolebiblioteket, Biblioteket (Hib)

Besöksadress
Akademiplatsen 1
Telefon
0334354050
E-post
biblioteket@hb.se
Webbplats
http://www.hb.se/biblioteket
Katalog
https://hb-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/
Övrigt
Måndag-torsdag 08.00-20.00
Fredag 08.00-18.00
Lördag-söndag 11.00-16.00

Begränsat öppethållande under ferietid

Tel: 033/435 40 50
Fax: 033/435 40 04