Biblioteksinformation

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, biblioteket (Gih)

Adress
Box 5626
114 86, Stockholm
Besöksadress
Lidingövägen 1
Telefon
08-120 538 00
E-post
biblioteket@gih.se
Webbplats
http://www.gih.se/bibliotek
Katalog
http://webbsok.mikromarc.se/Mikromarc3/Web/default.aspx?Unit=6464&db=GIH
Övrigt
Lånetid 28 dagar. Kurslitteratur får endast lånas av studenter vid GIH. Referensböcker, tidskrifter, årsböcker utlånas ej.