Vatikanstaten • sao
Geografiskt ämnesord
föredragen benämning
Vatikanstaten
ingår i system
nära match
45634 • 23/swe
945.634 • 23/swe
bredare match
Ckba • kssb • 7
Kig • kssb • 7
Nig • kssb • 7
variant
Stato della Città del Vaticano
anmärkning om användning
För verk om områdets historia läggs geografiskt ämnesord och det allmänna ämnesordet Historia.
marc:hasAddedEntryGeographicName
Vatican City
Vatican City • History.
Ladda ner
Andra tjänster