Antropologiska sällskapet i Stockholm
namn
Antropologiska sällskapet i Stockholm
variant
Anthropological Society in Stockholm
Anthropologische Gesellschaft in Stockholm
Anthropologiska sällskapet (Stockholm)
Anthropologiska sällskapet i Stockholm
Antropologiska sällskapet (Stockholm)
Société d'anthropologie de Stockholm
se även
Svenska sällskapet för antropologi och geografi
beskrivning
Bildades 1873 på initiativ av Gustaf Retzius, Hjalmar Stolpe, Hans Hildebrand och Oscar Montelius med syftet "att inom Sverige befrämja anthropologiens studium". Ombildades 1877 som Svenska sällskapet för antropologi och geografi
Nationalitet/verksamhetsland
Innehållets tidsperiod
{Unnamed}
Ladda ner
Andra tjänster