Internationella arbetarassociationen (1922)
namn
Internationella arbetarassociationen (1922)
variant
IAA (1922)
beskrivning
Enl. tryck i KB:s samlingar av vardagstryck konstituerade organisationen i Berlin 1922 och är en revolutionär syndikalistisk organisation
Nationalitet/verksamhetsland
Ladda ner
Andra tjänster