Nordisk form om djurornamentik = [Nordic form] : [on animal ornament], [Nordic form]
instans av Verk
Medverkan och funktion
Karlsson Lennart 1933-2014. • Författare
språk
klassifikation
7.048(091)
Ibvug • kssb
Iha-b • kssb
Jb • kssb
ämne
Djurornament • sao
anmärkning
With an English summary
sammanfattning av innehåll
{Unnamed}
Identifikator
ISBN 9171925724
utgivningssätt
Monograph
har titel
Nordisk form • om djurornamentik = [Nordic form] : [on animal ornament]
[Nordic form]
upphovsuppgift
Lennart Karlsson
utgivning
Sverige • Stockholm • Statens historiska mus. • 1983
tillverkning
Uddevalla • Bohusläningen
omfång
196 s.
Mått
25 cm
Övriga fysiska detaljer
ill.
Seriemedlemskap
ISSN 0349-8182 • 3
kompletterande innehåll
Ladda ner
Andra tjänster