Eskilstuna kommun (Sverige)
namn
Eskilstuna kommun (Sverige)
variant
Eskilstuna kommun
Eskilstunas kommun (Sverige)
beskrivning
Vid kommunreformen 1952 bildades storkommunerna Hällby, Kafjärden, Västra Rekarne, Husby-Rekarne och Ärla. Eskilstuna stad och Torshälla stad bestod som tidigare. Eskilstuna kommun bildades vid kommunreformen 1971 av de två städerna och de fem landskommunerna.
Verksamhetens starttid
1971
Nationalitet/verksamhetsland
Har associerad plats
{Unnamed}
Ladda ner
Andra tjänster