Malta • sao
Geografiskt ämnesord
URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Malta
ingår i system
nära match
4585 • 23/swe
945.85 • 23/swe
bredare match
Kiv • kssb • 7
Niv • kssb • 7
variant
Repubblika Ta' Malta
Republiken Malta
anmärkning om användning
För verk om landets historia läggs geografiskt ämnesord och det allmänna ämnesordet Historia.
Särsk orter Nivz.
marc:hasAddedEntryGeographicName
Malta
Ladda ner
Andra tjänster