föredragen benämning
Östtyskland
ingår i system
nära match
431 • 23/swe
943.1087 • 23/swe
bredare match
Kfah.55 • kssb
variant
DDR
Deutsche Demokratische Republik
Tyska Demokratiska Republiken
anmärkning om användning
Hit verk om Demokratiska republiken Tyskland perioden 1949-1990. För verk som behandlar hela Tyskland 1945-1990 används ämnesordet Tyskland. För verk om Tyskland före och efter 1990 används Tyskland. För verk om området efter 1990 används ämnesordet Östra Tyskland.
marc:hasAddedEntryGeographicName
Germany (East)
Ladda ner
Andra tjänster