Naḥmanides • 1194-1270
namn
Naḥmanides
Födelsetid och/eller dödstid
1194-1270
variant
Moses Nachmanides • 1194-1270
Moses ben Nachman • 1194-1270
Moses ben Naḥman • 1194-1270
Moshe ben Naḥman • 1194-1270
Mosheh bar Naḥman • 1194-1270
Nachmanides • 1194-1270
Nachmanides • Moses • 1194-1270
Ramban • 1194-1270
beskrivning
Spansk rabbin, filosof, kabbalist, exeget, poet och läkare
Nationalitet/verksamhetsland
Ladda ner
Andra tjänster