Drottningholm från väster • landsidan
Instans av stillbild
instans av
Medverkan och funktion
Dahlbergh • Erik • 1625-1703 • Konstnär
språk
utgivningssätt
Monografisk resurs
utgivning
[169-]
Huvudsakligt tillgängliggörande
Sverige • 169u • marc:QuestionableDate
omfång
1 teckning
Mått
28 x 76 cm
Övriga fysiska detaljer
blyerts, penna och lavering, s/v
Medieterm
Bild
relaterad till
Drottningholm versus meridiem
anmärkning
Dahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 188
Monterad bild sammanfogad av flera segment
Teckningen utförd efter 1690 enligt Magnusson. S. 188
Titel konstruerad av katalogisatör
Monteringsmaterial eller monteringsobjekt
har titel
Drottningholm från väster • landsidan
färginnehåll
Annat bärarformat
Drottningholm från väster
har lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version
{Unnamed}
{Unnamed}
Ladda ner