Nativus, Sueciae adiacenti umque regnorum typus
Elektronisk
instans av
Medverkan och funktion
Hondius • Jodocus • 1563-1612 • Redaktör
Veen • Adriaen • 1572- ca 1631 • Kartograf
språk
klassifikation
Nb • kssb • 8
ämne
Norden--1600-talet • sao
innehållstyp
kartografiska data
{Kartografisk information without föredragen benämning}
{Kartografisk information without föredragen benämning}
{Kartografisk information without föredragen benämning}
sammanfattning av innehåll
Schematisk topografi. - Städer utsatta. - Vid 69° N Sköldar med tre kronor. - Med dedikation till Gustaf II Adolf i en tavla som kröns av Stora riksvapnet
Identifikator
Identifikator KoB 1 ab • KB-signum
Identifikator kartor-11308411_veen-hondius-tif-e5d5a2f7-a2d5-4f9c-a3dc-5f06752633f4
URI urn:nbn:se:kb:dig-11308411
utgivningssätt
Monografisk resurs
upphovsuppgift
Adrianus Veno Aurelius
Medverkan och funktion
Hondius • Jodocus • 1563-1612 • Gravör
utgivning
Nederländerna • [Amsterdam.] Judocus Hondius junior sculpsit et excudi. Anno 1613 • 1613
produktion
Digitalt faksimil • Stockholm • Kungliga biblioteket • 2014
omfång
1 karta
Mått
42 x 56 cm
Övriga fysiska detaljer
kopparstick
Medieterm
Elektronisk resurs
tillhörande media
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:dig-11308411
https://data.kb.se/dark-17661849
Villkor för användning och åtkomst
CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication
Relaterad beskrivning eller innehåll
http://weburn.kb.se/tumnaglar/37/002645437,1,i,1.jpg
anmärkning
Upphovsman från dedikation
har titel
Nativus, Sueciae adiacenti umque regnorum typus
Annat bärarformat
Nativus, Sueciae adiacenti umque regnorum typus
Ladda ner