Sveriges runinskrifter Bd 4 • Smålands runinskrifter
instans av Verk
Medverkan och funktion
Kinander Ragnar • Medarbetare (Ospecificerad)
Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien • Medarbetare (Ospecificerad)
språk
klassifikation
Fbr • kssb
ämne
Runinskrifter--(Samling)--Sverige • KBslagord
Runinskrifter--Sverige--Småland • sao
utgivningssätt
Monograph
har titel
Sveriges runinskrifter • Bd 4 Smålands runinskrifter
upphovsuppgift
granskade och tolkade av Ragnar Kinander. 2, Planscher
utgivning
Sverige • Stockholm • Almqvist & Wiksell international • 1935 • 1961 • marc:MultipleDates
omfång
vii s., 104 pl.-s.
har innehållsförteckning
S. 41-104 motsvarar senare delen av textbandet och utgavs 1961
Relation
Planscher
Smålands runinskrifter
supplement till
Sveriges runinskrifter
Ladda ner
Andra tjänster